Tisková zpráva MVČR projektu Rozvoj dobrovolnictví

3. června 2022

Tisková zpráva MVČR

Projekt Ministerstva vnitra Rozvoj dobrovolnictví pomohl zlepšit koordinaci dobrovolnictví v celém Česku

Projekt Ministerstva vnitra Rozvoj dobrovolnictví pomohl zefektivnit poskytování dobrovolnických činností v Česku. Díky projektu vznikla regionální dobrovolnická centra v krajích nebo webová stránka https://www.dobrovolnictvi.net/, které pomohly zvýšit dostupnost a zkvalitnit dobrovolnickou pomoc na celém území. 

Při závěrečné konferenci projektu Rozvoj dobrovolnictví byly v úterý 31. května 2022 prezentovány výsledky hodnocení pilotního provozu regionálních dobrovolnických center i unikátní výzkumy dobrovolnictví z konce roku 2021.

Regionální dobrovolnická centra v rámci projektu zřídilo a finančně podpořilo Ministerstvo vnitra. V centrech se soustředí informace, kontakty a pomoc pro neziskové organizace, příspěvkové organizace, obce i kraje a pochopitelně i pro samotné dobrovolníky. Webová stránka Ministerstva vnitra https://www.dobrovolnictvi.net/ nabízí aktuální informace a novinky o dobrovolnictví z celého Česka, kalendář akcí i rady, jak a kde pomáhat.

Z unikátního celospolečenského výzkumu z konce roku 2021 vyplynulo, že aktuálně se v ČR dobrovolnictví věnuje na 600 tisíc lidí a zkušenost s dobrovolnictvím (současnou či minulou) má na 1,5 milionu dospělých občanů. V průměru lidé věnují dobrovolnictví 450 tisíc hodin denně, což při přepočtu na průměrnou mzdu v ČR na konci roku 2021 vytváří hodnotu ve výši až 38 mld. Kč za rok.

"Mimořádné události poslední doby, jako byly pandemie koronaviru, tornádo na jižní Moravě nebo současná uprchlická krize kvůli válce na Ukrajině, ukázaly, že je pro naši společnost i zemi dobrovolnictví naprosto nepostradatelné. I proto si všech dobrovolníků moc vážím," řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Činnost dobrovolníků je nejvíc vnímána při živelních katastrofách, pandemii či při pomoci zdravotně postiženým a nemocným v nemocnicích. Mezi časté oblasti dobrovolnických aktivit patří i dárcovství krve, zvelebování okolí nebo sousedská výpomoc.

Zkušenosti a příklady dobré praxe z nelehkého období pandemie shrnuly k dalšímu využití publikace "Nové přístupy v komunikaci a prezentaci. On-line prostředí pro rozvoj vzdělávání v dobrovolnictví - zkušenosti a praxe""Dobrovolnictví v době pandemie". Výstupy projektu včetně unikátních výzkumů naleznete zde.

Projekt Ministerstva vnitra Rozvoj dobrovolnictví je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt končí k 31. srpnu 2022.

 

„Více informací ze závěrečné konference projektu, o jednotlivých výstupech a udělených Cenách za DOBROvolnictví naleznete na stránkách Ministerstva vnitra - dobrovolnická služba : https://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d