Třetí dobrovolnické jaro v Plzni

2. května 2022

Dobrovolníci v první linii, dobrovolníci na místech, kde je jich třeba, takové je další jaro v Plzni. Pracovně jsme si pojmenovali letošní zapojení „Třetí jaro pro Plzeň“. Po prvním covidovém jaru 2020, po druhém jaru 2021 ve znamení pomoci s registrací na očkování, přišla na konci února 2022 další výzva – pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří budou hledat bezpečí v Plzni a Plzeňském kraji. Válka na Ukrajině vyvolala ve Plzeňácích silnou touhu pomoci. Od prvních okamžiků dostáváme spoustu kontaktů od lidí, kteří chtějí přispět na pomoc těm, kteří utekli z války. Pomoc a dobrovolnictví vyžadují pečlivé plánování a organizaci, aby byla pomoc užitečná, efektivní a včasná.  Hejtman Plzeňského kraje nás požádal, zda můžeme pomoci, a RDC PK TOTEM výzvu koordinovat dobrovolnickou a humanitární pomoc v Plzeňském kraji přijal.

Se zelenými vestami s logem TOTEMu a dobrovolníky v plném nasazení, pochopením a úsměvem v časech, kdy je každý úsměv třeba, se můžete potkat na několika místech v Plzni.

Od prvních dnů emigrační krize jsme začali vařit čaj „na koleni“ v Jagelonské ulici. Jakmile se vytvořilo Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině (KACPU), nastoupili jsme do dobrovolnických směn tam. Naším hlavním úkolem je zajištění humanitární potravinové pomoci na místě – horké nápoje, jídlo po mnohdy několikadenní cestě, zahřátí pod dekami, vlídné slovo, nabídnutí kapesníků, orientace v nově vzniklém systému,…prostě co je třeba.

V tomhle všem nám nesmírně pomáhají jak partnerské organizace Plzeňský kraj, město Plzeň, Diecézní charita Plzeň, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Policie ČR, Šatník pro samoživitelky – Holky holkám, firmy a společnosti svými dary a službami – Lidl, Nadace Terezy Maxové, Plzeňský Prazdroj a.s., tak jednotlivci – obrovská vlna lidské solidarity. U nás a kolem nás jsou ti, kteří pomáhají – nabízí teplou polévku, napečenou buchtu, dovezou deky…

Na začátku dubna se zmírnily počty nově příchozích Ukrajinců, odpadly dlouhé několika hodinové fronty a naše služby v KACPU jsme tomu přizpůsobili. Tím se nám uvolnily ruce pro nové výzvy.

Fronty uprchlíků se přesunuly před budovu Úřadu práce, neboť zásadní krok pro přijetí humanitární dávky byl třeba udělat právě tam. Takže s úsměvem a vlídným slovem vaříme horké nápoje právě tam. Jaro nám příliš nepomáhá, a i když jsme se všichni těšili na slunce a paprsky, které zahřejí, napadaný sníh a nízké teploty napovídají, že zahřátí opravdu musí přijít s teplým čajem od dobrovolníků.

Dalším místem, kde najdete TOTEMové dobrovolníky, je ubytovna pro ukrajinské ženy a děti v Čechově ulici. Naší rolí je zajistit tam běžný provoz od ubytování, přes režim praní prádla, vaření, tedy provozní fungování domu. Celý týden jsme věnovali budováním skladů, systémů fungování, zásobování, opravám a údržbě, …ale už také zvelebování pro život lidí tam. Vznikly 3 krásné dětské herny, vzniká místnost pro setkávání podpůrné terapeutické skupiny, zabydluje a zvelebuje se zahrada. A opět, tohle vše doprovází dary a nabídky od lidí kolem. Přestože pršelo, v pátek dorazila skupina chlapů, kteří si za svou vzali zahradu, prý se na to složí na fotbale. A déšť nedéšť, na konci dne bylo na světě pískoviště, vyvýšené záhonky pro pěstování, příprava na malovací tabuli,… během dne dorazil nový plynový sporák a další věci jako dar od Američanů, kteří si nás našli a podporují naši cestu od KACPU až sem.

Právě do ubytovny v Čechově ulici začínáme vnášet TOTEMové „kouzlo“, prostor pro SETKÁVÁNÍ SE, programy pro děti a seniory. Tohle bude naše další nová cesta, výzva.

Dobrovolníci v prvním nadšení a s nesmírným nasazením v TOTEMové akci „Třetí jaro pro Plzeň“ podporovali příchozí uprchlíky, koordinovali dobrovolnickou pomoc a tím vytvořili prostor, aby veřejná správa nastavila své systémy a fungovala ve svých úkolech. Nyní již máme placené pilíře – lidi, kteří zodpovídají za fungování jednotlivých míst pomoci, a ty pak doplňujeme dobrovolníky, kterých je stále mnoho. Toto je možné jednak díky finanční podpoře Plzeňského kraje, ale také díky podpoře Nadace Terezy Maxové. Nadace dlouhodobě podporuje naši práci v programech zaměřených na děti a její současný finanční dar vnímáme jednak jako ocenění naší práce, ale také jako svěřenou důvěru, že finance využijeme ve prospěch těch, kteří to nyní potřebují.

Naše další poděkování patří Městskému obvodu Plzeň 3, České lékařské komoře a SONY DADC, kteří věnovali finance na vše potřebné při naší práci s Ukrajinci.

Za měsíc březen odpracovali dobrovolníci TOTEM, z.s., Diecezní charita Plzeň a Holky holkám více než 5 500 dobrovolnických hodin.