Velmi si vážíme dlouhodobé podpory veřejnosti

8. června 2023

Těmito slovy reaguje Ing. Petr Máška, profesionální ekolog, od roku 2009 vedoucí českolipské pobočky ADRA, kterou založil, a koordinátor dobrovolníků, na mou otázku, co za léta působení považuje za největší úspěch.

Dnes organizace ADRA zprostředkovává na Českolipsku dobrovolnickou službu pro patnáct přijímacích sociálních a zdravotnických organizací.

Jak vznikl nápad založit pobočku ADRY a Dobrovolnické centrum v České Lípě? Stál jste u zrodu…

Založení pobočky ADRA v České Lípě bylo reakcí na první novodobou celosvětovou ekonomickou krizi, díky které přišlo o zaměstnání velké množství lidí, hlavně v oblasti sklářského průmyslu, proto vzniklo Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni, kde jsme pomáhali zmírňovat dopady této krize a na vzniku a rozjezdu Dobrovolnického centra se podíleli dva skláři, které jsme zaměstnali.

Jste vedoucím ADRY v České Lípě. Můžete nám stručně říci, co všechno ADRA v České Lípě provozuje a jaký dopad mají její aktivity na občany města?

  • Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni – funguje od března 2009 a zabývá se pomocí s dluhy, popř. s řešením běžných životních situací (hledání bydlení, práce, doktorů apod.) a semináře o finanční gramotnosti
  • Dobrovolnické centrum – funguje od ledna 2010, nabízí možnost zapojení do dobrovolnické služby v 15 sociálních a zdravotnických organizacích a v domácnostech u dětí, zdravotně a mentálně postižených a seniorů na Českolipsku
  • Kurzy češtiny pro cizince (nyní zejména pro ukrajinské uprchlíky)– fungují od ledna 2010 s přestávkou v roce 2021, od dubna 2022 byly opět obnovené a aktuálně běží třikrát týdně
  • Elektrorikša – funguje od května 2022 a dobrovolníci vozí klienty z Domova pro seniory, Alzheimer Home a Slunečního Dvora po České Lípě
  • Ukrajinský klub – funguje od ledna 2023 a je zaměřený na volnočasové aktivity dětí a dospělých
  • Charitativní obchod – funguje od února 2023 a nabízí oděvy, věci do domácnosti, hračky a dětské knížky za sociálně vstřícné ceny

Je na Českolipsku, dle vašeho názoru, široký výběr dobrovolnických aktivit?

Nabídka dobrovolnické služby na Českolipsku je dostatečně široká, ale samozřejmě existují ještě oblasti, kde je to možné zlepšit – ještě existují sociální oblasti, kde je potřeba pomoci, dále třeba v kultuře, v ochraně životního prostředí a v pomoci s opuštěnými zvířaty.

Můžete charakterizovat průměrného dobrovolníka na Českolipsku? Jaký typ člověka se do dobrovolnické služby nejvíce hlásí? Dá se to vůbec takto generalizovat?

Protože musíme díky akreditaci evidovat naše dobrovolníky, tak máme přesnou představu, kdo je náš průměrný dobrovolník, je to z 90 % žena a průměrný věk našich 54 dobrovolníků dosahuje 47 let. A protože průměrování není vždy úplně vypovídající, tak ještě doplňuji, že 24 dobrovolníků je zaměstnaných, 8 studuje, 7 je v invalidním důchodu, 7 v seniorském věku, 6 dobrovolníků je nezaměstnaných a 2 dobrovolnice jsou na mateřské dovolené.

Co za ta léta považujete za největší úspěch DC ADRA v České Lípě?

Za největší úspěch asi považuji to, že jsme jako neziskovka přežili během patnácti let své existence už několik krizí, ale všechny jsme ustáli, za což děkujeme našim sponzorům. Velmi si vážíme toho, že se nám hlásí stále noví dobrovolníci, a že máme na Českolipsku dlouhodobou podporu veřejnosti.

V minulých letech vznikl v České Lípě tzv. Dobropoint. V čem je důležitý?

Dobropoint je českolipská pobočka liberecké centrály Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje a funguje od roku 2020. Přináší podporu všem neziskovým organizacím, které koordinují a zapojují dobrovolníky ve všech oblastech od dobrovolných hasičů po dobrovolníky v kultuře. Umožňuje lepší spolupráci a setkávání, my máme teď v nejbližší době kulatý stůl pro-dobrovolnických organizací 16.6. na pobočce v České Lípě a nejbližší celokrajská celodenní akce proběhne 2.9. na hradě Grabštejn.

Jedním z posledních projektů DC ADRA Česká Lípa je elektrorikša. Můžete nám ve zkratce říci, jak byl projekt iniciován a jak došlo k jeho realizaci? Má provoz rikši nějaká úskalí?

Elektrorikša je projekt, se kterým přišel náš dobrovolník. Trvalo nám během covidu asi dva roky, než jsme dotáhli do konce, jak to vlastně bude fungovat, protože modelů fungování je v ČR více (někde rikšu třeba provozují Sociální služby). Nakonec jsme zjistili, že ji budeme muset provozovat sami, sehnali jsme na ni díky sponzorům dostatek peněz a rikša začala fungovat v květnu 2022. ADRA v ČR provozuje už tři rikši (v Ostravě, Břeclavi a České Lípě), takže jsme se mohli opřít o zkušenosti našich předchůdců. Zatím se jeví jako největší úskalí počet dobrovolníků. Nečekali jsme, že právě toto bude největší problém, chtěli jsme zapojit deset dobrovolníků, ale v loňském roce jsme se dostali maximálně na pět a letos se snažíme intenzivně sehnat další dobrovolníky.

Jaké jsou plány DC ADRA Česká Lípa do budoucna?

Do budoucna nemáme žádné plány, protože v současném světě se velmi špatně předpovídá, co nás čeká. Snažíme se zachovat a rozvíjet ty činnosti, kterým se dlouhodobě věnujeme, a pokud nám přijdou nějaké nové impulsy od dobrovolníků nebo ze strany neziskového sektoru, tak na to budeme reagovat.

A osobnější otázka na závěr… čemu se věnujete ve svém volném čase? 

Mezi moje oblíbené sporty v minulosti patřily fotbal, vytrvalostní běh, tenis, lyžování, absolvoval jsem na VŠ dva semestry kanoistiky a sjel jsem řadu řek a asi nejvíce a nejdéle jsem se věnoval volejbalu. V současné době se věnuji více dálkovému plavání, pěší turistice a zahradničení.

RDC Libereckého kraje