Vydařená série školení dobrovolníků v Pardubickém kraji

9. července 2021

V červnu proběhla v Pardubicích a Chrudimi série školení pro dobrovolníky, která bezplatně organizuje Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost ESF, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/000372. 

Účastníci se během nich interaktivní formou seznámili se základními pojmy, principy, druhy a oblastmi dobrovolnictví, jeho postavením a významem ve společnosti. Dozvěděli se rovněž informace o aktivitách a působnosti Regionálního dobrovolnického centra i jednotlivých lokálních center a organizací v kraji. V dalším z bloků se probírala témata zaměřená na role dobrovolníků v organizaci, jejich kompetence, práva a povinnosti, minimální standardy práce s různými cílovými skupinami, možná rizika a jejich předcházení. Poslední – supervizní část setkání pak byla věnována otázkám očekávání, motivace k dobrovolnictví a prevence vyhoření. Dobrovolníci měli možnost sdílet své zkušenosti či diskutovat o různých problematických situací, do nichž se mohou dostat během svých aktivit. Atmosféra ve všech skupinách byla velice příjemná a ohlasy jednotlivých účastníků pozitivní. Všem patří dík za aktivní přístup a inspirativní příklady dobré praxe.