Výsledky dotačního řízení na DS 2023

9. února 2023

Ministerstvo vnitra zveřejnilo výsledky dotačního řízení na podporu dobrovolnické služby organizací, které mají udělenou akreditaci na své projekty či programy, na rok 2023.

Seznam podpořených projektů/programů včetně udělených finančních částek naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d