Z policistky dobrovolnicí v mateřském centru pro ukrajinské děti

10. prosince 2022

Mateřské centrum Slunéčko vzniklo už na počátku migrační vlny po vypuknutí války na Ukrajině, a to v dubnu 2022. Nápad se zrodil v liberecké firmě Webasto, která začala ukrajinské maminky zaměstnávat a chtěla zajistit i dalším ukrajinským matkám zázemí pro jejich předškolní děti. Firma Webasto tedy oslovila libereckou ADRU a společně v prostorách kostela svatého Vincence z Pauly zřídily centrum pro ukrajinské předškolní děti.

 

Církev adventistů sedmého dne poskytuje prostory zdarma, herny zřídila a vybavila firma Webasto, která dotovala i chod centra v prvních pěti měsících fungování. Chod zajišťují české i ukrajinské pedagožky a psycholožky. Kapacita Slunéčka je 30 dětí. Centrum funguje jako klasická mateřská škola od sedmi hodin ráno až do sedmnácté hodiny odpoledne. Děti se učí, mají hodiny češtiny, hrají si a podnikají spoustu výletů, akcí a exkurzí, aby se děti lépe adaptovaly v českém prostředí.

A právě na akcích mimo zázemí centra jsou potřeba dobrovolníci, kteří děti doprovázejí, hlídají je nebo jim na výletech připravují program. Jednou takovou dobrovolnicí je Tatiana, která se svým synem do České republiky utekla v srpnu 2022. Její syn Slunéčko navštěvuje a Tatiana říká, že mu pomáhá přizpůsobit se životu v nové zemi a získat nové kamarády: “Díky pedagogům a rodičům mají ukrajinské děti možnost vzdělávat se, komunikovat a učit se novým věcem. V jejich věku je důležitou součástí socializace a učení se novým věcem, učí se rozlišovat mezi dobrem a zlem, ”říká Tatiana. “Pracovníci Slunéčka vozí naše děti na exkurze a ukazují jim zajímavá a naučná místa v Liberci.”

“Na Ukrajině jsem pracovala jako policistka, takže mým úkolem je pomáhat lidem. Když jsem dostala nabídku pomáhat pedagogům a dalším pracovnicím ve školce a taky doprovázet děti na výletech, s radostí jsem souhlasila. Dobrovolnická práce pro mě není jen pomoc lidem, je pro mě také příležitostí získat nové přátele a udržovat sociální kontakty.”

Tatiana nejraději ze všech exkurzí, kde pomáhala, vzpomíná na návštěvu libereckého Domova seniorů SENEKURA: “Děti si s klienty povídaly, zpívaly jim písničky, přednášely básničky a vyprávěly mnohé o Ukrajině. Ve školce jim připravily dárky, které jim tam rozdaly. Atmosféra byla velmi příjemná, všichni se dobře bavili. Jsem ráda, že Slunéčko učí děti pomáhat druhým a pečovat o ně.”

 

I ukrajinská koordinátorka centra Slunéčko Nadya si tento projekt zvláště pochvaluje: “Udělali jsme seniorům kulturní program, seznámili je s historií ukrajinských kozáků, naučili je zpívat ukrajinské písně a tančit na ně.”

Nadya je z Kyjeva, posledních deset let pracovala jako PR a marketingová manažerka dvou velkých vzdělávacích center. Měla na starosti akce od nápadu až po realizaci. Místo koordinátorky centra získala díky svým vůdčím schopnostem. Za práci v centru plně zodpovídá. Plánuje práci zaměstnanců, schvaluje témata vyučovacích hodin, pořádá exkurze, pracuje s dětmi i s rodiči, organizuje prázdninové koncerty, komunikuje s partnery. Snaží se centrum propagovat a dělat mu reklamu. Podává zprávy Ministerstvu vnitra a obstarává spoustu dalších činností. Mimochodem se za těch pár měsíců naučila skvěle česky.

Slunéčko je zkrátka projekt, který umožnil několika Ukrajinkám pracovat přímo v centru a dalším třiceti maminkám najít si zaměstnání jinde. V neposlední řadě začleňuje i dobrovolníky, zejména ty ukrajinské, kterým tak pomáhá cítit se užitečně a nenásilně přivykat životu v cizí zemi. Dokladem toho, že dobrovolník může svou pomocí i získat je Tatianina závěrečná výpověď: “Při komunikaci s dětmi, jejich rodiči a pedagogy získávám spoustu pozitivních emocí, které pomáhají mě i mému dítěti v této těžké době.”