Základní průvodce LEX UKRAJINA 5

23. června 2023

IOM Česká republika na podnět odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra připravil pro dobrovolnické neziskové organizace seminář o zásadních změnách, které nastanou dne 1. července 2023 v souvislosti s účinností LEX UKRAJINA 5.

Seminář byl zaměřen především na popis změn v poskytování humanitárních dávek a dalších, které ovlivní dobrovolnické neziskové organizace jež se zapojily do poskytování dobrovolnické a humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny z důvodu napadení jejich státu Ruskem.

Seminář byl zorganizován z finančních prostředků IOM.

Základní přehled a výstupy ze semináře jsou ke stažení zde:

LUV_presentation_cs_fin