Základní informace

Název projektu: Dobrovolnictví ve veřejné správě

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458

Doba realizace projektu: 1. 12. 2016 — 31. 5. 2019

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, realizovala od prosince 2016 do května 2019 projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě, který se zaměřil na metodickou přípravu a pilotní ověření systému dobrovolnických programů v rámci veřejné správy. Cílem projektu bylo vyhodnotit potenciál rozvoje dobrovolnických programů. Instituce veřejné správy se staly zprostředkujícími organizacemi, které svým zaměstnancům v rámci projektu nabízeli a po skončení projektu bude i nadále nabízet možnosti zapojení se do dobrovolnických aktivit. Protože organizace veřejné správy jsou hybatelé i tvůrci politik určují směr a podobu využívání podobných konceptů, je pilotní testování takových programů právě u nich více než žádoucí. ČR totiž patří k zemím s nejnižší mírou zapojení do dobrovolnických aktivit v Evropě. V současné době se dobrovolnictví v ČR postupně stává praxí v soukromých firmách, které jej využívají ke zlepšení efektivity, interní organizační kultury a rozvoji kompetencí zaměstnanců. Veřejná správa jako největší český zaměstnavatel jej však bohužel podporuje spíše ojediněle. Důvodem je neznalost pozitivních dopadů nebo způsobů, jak jej jednoduše zavést v současných legislativních mantinelech.

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na těchto webových stránkách si můžete prohlédnout a prostudovat většinu výstupů výše uvedeného projektu. Máte-li zájem o další informace, neváhejte se obrátit buď na nás, nebo jednotlivá zapojená města, určitě se s Vámi o nabyté zkušenosti rádi podělí.

Partneři projektu

Seznam zapojených subjektů

FDV Praha, Jablunkov, Ostrava Poruba, Benátky nad Jizerou, Sušice, Kaplice, Brno - střed, Volyně, Vlašim, Vodňany, Horažďovice, Frenštát pod Radhoštěm, Statutární město Brno, Boskovice, Kroměříž, Magistrát hl. m. Praha, Kyjov, Praha 13, Hlučín, Bílovec, Valašské Klobouky, Mariánské Hory a Hulváky, Štětí, Praha 11, Český Krumlov, Krupka, Most, Kopřivnice, Benešov, Jihomoravský kraj, Litoměřice, Zlín, Praha 8, Písek, Prachatice, Pardubický kraj,

Projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458.