Koncepce rozvoje dobrovolnictví

15. prosince 2022

Ve středu 14. prosince 2022 se v budově úřadu vlády České republiky uskutečnilo jednání meziresortní pracovní skupiny ministra vnitra k přípravě Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice.

Členové pracovní skupiny jsou jmenování ministrem vnitra - zástupci státní a veřejné správy, zástupci nestátních neziskových organizací, akademici a další.

 

Hlavní příspěvek měl JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality MV, který shrnul poslední událostí v oblasti dobrovolnictví v České republice z pozice garanta dobrovolnictví i plány do budoucna.

 

Prezentace je ke stažení zde:

Rozvoj dobrovolnictví_RVNNO_102022