Legislativa

Legislativa, manuály

Legislativa v ČR

 • Zákon o dobrovolnické službě platný ČR
 • Zákon o dobrovolnické službě v AJ
 • Věcný záměr zákona o dobrovolnictví
  • Zde uvádíme podobu věcného záměru zákona o dobrovolnictví z roku 2015, schváleného usnesením vlády, který měl upravit dobrovolnictví v celé jeho šíři a reagovat na podněty z aplikační praxe zákona o dobrovolnické službě.
   Následně připravený návrh paragrafového znění zákona o dobrovolnictví  byl však v rámci konzultací širokým spektrem subjektů včetně dobrovolnických organizací a dalších nestátních neziskových organizací odmítnut. Ukázalo se, že znění zákona, které vycházelo jako výsledek připomínkových řízení a projednání v Legislativní radě vládě k věcnému záměru zákona, by administrativně a ekonomicky zatížilo výkon dobrovolnictví a ve svém konečném důsledku jej omezilo a ztížilo další rozvoj dobrovolnictví v České republice. V návaznosti na to byl úkol připravit nový zákon o dobrovolnictví pro Ministerstvo vnitra zrušen a výhody, které měla nová právní úprava přinést jsou nadále prosazovány zejména nelegislativní cestou.
  • Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace
  • Stanovisko LRV k návrhu zákona o DS
  • Věcný záměr zákona o dobrovolnictví
  • Usnesení vlády (č. 768 ze dne 30-9-2015)

Legislativa zahraniční

Ostatní