Přehled udělených akreditací

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu [email protected].

Letokruh, z.ú.

1. ledna 2023 – 1. ledna 2027
Zobrazit detail

Letokruh, z.ú.

1. ledna 2023 – 1. ledna 2027
Zobrazit detail

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

30. září 2022 – 30. září 2026
Zobrazit detail

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

1. ledna 2023 – 1. ledna 2027
Zobrazit detail

Dlouhá cesta. z.s.

1. října 2022 – 1. října 2026
Zobrazit detail

Dlouhá cesta, z.s.

1. října 2022 – 1. října 2026
Zobrazit detail

Integrační centrum Praha, o.p.s.

1. října 2022 – 1. října 2026
Zobrazit detail

Letní dům, z. ú.

1. října 2022 – 1. října 2026
Zobrazit detail

Diakonie ČCE – středisko Rolnička

15. září 2022 – 15. září 2026
Zobrazit detail