Přehled udělených akreditací

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu [email protected].

Židovská obec v Praze

19. září 2022 – 19. září 2026
Zobrazit detail

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

19. září 2022 – 19. září 2026
Zobrazit detail

Otevřená OKNA, z.ú.

14. září 2022 – 14. září 2026
Zobrazit detail

ŽIVOT 90, z. ú.

21. září 2022 – 21. září 2026
Zobrazit detail

Liga otevřených mužů, z.s.

19. září 2022 – 19. září 2026
Zobrazit detail

Open House Praha, z.ú.

29. listopadu 2022 – 29. listopadu 2026
Zobrazit detail

Koridor UA, z.s.

28. listopadu 2022 – 28. listopadu 2026
Zobrazit detail

Oblastní charita Náchod

28. listopadu 2022 – 28. listopadu 2026
Zobrazit detail

Krok Kyjov, z.ú.

28. listopadu 2022 – 28. listopadu 2026
Zobrazit detail

Spolek PROHANDICAP Jirkov

27. září 2022 – 27. září 2026
Zobrazit detail

Spolek PROHANDICAP Jirkov

27. září 2022 – 27. září 2026
Zobrazit detail

InBáze, z.s.

1. ledna 2023 – 1. ledna 2027
Zobrazit detail