Přehled udělených akreditací

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu [email protected].

Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci v Praze

29. září 2021 – 29. září 2025
Zobrazit detail

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci

20. září 2021 – 20. září 2025
Zobrazit detail

Diakonie Valašské Meziříčí

6. ledna 2023 – 6. ledna 2027
Zobrazit detail

Charitní sdružení Děčín, z.s.

12. srpna 2022 – 12. srpna 2026
Zobrazit detail

Charita Česká republika

12. července 2021 – 12. července 2025
Zobrazit detail

Charita Česká republika

12. července 2021 – 12. července 2025
Zobrazit detail

Charita Česká Lípa

19. září 2022 – 19. září 2026
Zobrazit detail

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

14. září 2021 – 14. září 2025
Zobrazit detail

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

1. února 2021 – 1. února 2025
Zobrazit detail

Asociace křesťanských sdružení mládeže, z.s.

28. března 2022 – 28. března 2026
Zobrazit detail

Asistence, o. p. s.

16. září 2021 – 16. září 2025
Zobrazit detail

Amelie, z.s.

14. září 2021 – 14. září 2025
Zobrazit detail