Přehled udělených akreditací

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu [email protected].

EDDA, z.ú.

29. října 2021 – 29. října 2025
Zobrazit detail

Domov Sue Ryder, o.p.s.

1. ledna 2022 – 1. ledna 2026
Zobrazit detail

Domek – prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s.

21. září 2021 – 21. září 2025
Zobrazit detail

Dobrovolnické centrum, z.s.

1. ledna 2022 – 1. ledna 2026
Zobrazit detail

Dobrovolnické centrum, z.s.

1. ledna 2022 – 1. ledna 2026
Zobrazit detail

Dobrovolnické centrum, z.s.

1. ledna 2022 – 1. ledna 2026
Zobrazit detail

Dobrovolnické centrum Protěž, z.s.

17. září 2021 – 17. září 2025
Zobrazit detail

Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.

15. září 2021 – 15. září 2025
Zobrazit detail

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s

22. září 2022 – 22. září 2026
Zobrazit detail

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s

22. září 2022 – 22. září 2026
Zobrazit detail

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s

22. září 2022 – 22. září 2026
Zobrazit detail

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA

14. září 2021 – 14. září 2025
Zobrazit detail