Přehled udělených akreditací

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu [email protected].

Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově

14. června 2023 – 14. června 2027
Zobrazit detail

Nemocnice Žatec, o.p.s.

14. června 2023 – 14. června 2027
Zobrazit detail

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

14. června 2023 – 14. června 2027
Zobrazit detail

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

14. června 2023 – 14. června 2027
Zobrazit detail

Charitní sdružení Děčín, z.s.

14. června 2023 – 14. června 2027
Zobrazit detail

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

14. června 2023 – 14. června 2027
Zobrazit detail

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě

4. září 2023 – 4. září 2027
Zobrazit detail

Kazimírka, z.s.

4. září 2023 – 4. září 2027
Zobrazit detail

Kazimírka, z.s.

4. září 2023 – 4. září 2027
Zobrazit detail

Hnutí Brontosaurus

6. září 2023 – 6. září 2027
Zobrazit detail

Hnutí Brontosaurus

6. září 2023 – 6. září 2027
Zobrazit detail

Hnutí Brontosaurus

6. září 2023 – 6. září 2027
Zobrazit detail