Přehled udělených akreditací

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají čtyřletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu [email protected].

Charita Přelouč

27. září 2023 – 27. září 2027
Zobrazit detail

Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

27. září 2023 – 27. září 2027
Zobrazit detail

TŘI, z.ú.

27. září 2023 – 27. září 2027
Zobrazit detail

Charita Luhačovice

27. září 2023 – 27. září 2027
Zobrazit detail

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

27. září 2023 – 27. září 2027
Zobrazit detail

IQ Roma servis, z.s.

29. září 2023 – 29. září 2027
Zobrazit detail

proFem, - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí o.p.s.

27. září 2023 – 27. září 2027
Zobrazit detail

AutoMATKY, z.s.

29. září 2023 – 29. září 2027
Zobrazit detail

Oblastní charita Pardubice

27. září 2023 – 27. září 2027
Zobrazit detail

Farní charita Litomyšl

1. ledna 2024 – 1. ledna 2028
Zobrazit detail

Charita Uherské Hradiště

27. září 2023 – 27. září 2027
Zobrazit detail

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

29. září 2023 – 29. září 2027
Zobrazit detail